bw-books bwbooks bwböcker bw-böcker bw.books bw.böcker bw-books bwbooks bwböcker
 bw-böcker bw.books bw.böcker bw-books bwbooks bwböcker bw-böcker bw.books bw.böcker

   Startsida      Om mig      Köp på Bokus      Köp på Adlibris   Widget-shop    Facebook  
Intervju på Kafé K 2 april 2017 Artikel i Västerviksposten 18 juli 2017
Artikel i Västervikstidningen 25 augusti 2017 Artikel i Västervikstidningen 7 maj 2018
Artikel i Västervikstidningen 8 novenber 2019 Intervju av Systrarna Boktokiga
Artikel i Västervikstidningen 23 juni 2021  

Om mig själv och mitt skrivande

Mitt namn är Börje Wennerström och jag är född någon gång i det förra årtusendet. Exakt vilket år kan spela mindre roll då jag rör mig obehindrat mellan tidsåldrarna.
   Jag anser mig själv nämligen vara en tidsresenär och jag besöker gärna olika eror och samhällsklasser. Inte nog med att jag reser i tiden – jag tar mig lika obehindrat mellan olika världar eller om jag ska kalla det ”olika verkligheter”.
    Transportmedlet är fantasin och drömmarna och det fordonet drivs av empati och inlevelseförmåga, vilket innebär att det är ett garanterat klimatsmart sätt att ta sig runt i världar, verkligheter och tidsepoker.

  På mina resor dokumenterar jag allt av intresse och det är valda delar av allt detta som i slutänden sammanställs och publiceras i mina böcker.
   De flesta av mina böcker har en historisk prägel eftersom jag hellre reser bakåt i tiden än framåt – även om detta också förekommit. Framtiden verkar mer instabil och jag känner mig aldrig säker på att resan kan gå i retur.
   De resor som företas till andra världar, andra verkligheter, resulterar i böcker som går under epitetet fantasy. Oftast utspelar sig de ändå i en tid som till mångt och mycket liknar vår värld såsom den var förr – innan alla tekniska finesser uppfanns.
   Även den resa till framtiden som jag dokumenterat bär spår av vår dåtid eftersom den lärdom vi människor borde bära med oss har sina rötter i historien.

   Gammal folktro tilltalar mig också, vilket gör att resorna ofta går till dess sägner och myter. Jag tycker den gamla folktron är mer spännande än den folktro de flesta praktiserar idag. Mer fantasieggande. Därför har jag skrivit om mina upplevelser tillsammans med både skogsrån, vättar och troll. Sagor för vuxna kallar jag dessa böcker – även om jag ser dem som alternativa verkligheter.

   I den verklighet som allmänt kallas ”äkta” och ”sann”, är jag född och uppvuxen i Stockholm – Vasastan närmare bestämt. Jag flyttade dock tidigt ut till den lilla staden Sundbyberg (just utanför huvudstaden) eftersom Stockholm förändrades från den småskaliga stad den en gång var, till att bli ett Mecka för betongbunkrar, glasfasader, överbefolkade gallerior, bilar och dess trafikleder eller p-hus.
   Beroende på detta är numera min tidsmaskin parkerad på det egna hemmanet i nordöstra Småland.

Ja, det var lite om mig.

Mina böcker kan ni ju läsa lite mer om på respektive boksida. De finns endast som pappersböcker och går att köpa i webbokhandeln eller i de fysiska boklådor som vill ta in dem till försäljning. Säkert kan de beställa hem de exemplar som ni efterfrågar då de finns på bokinfo.

Trevlig läsning hoppas
Börje Wennerström


________________________________________________________________________