bw-books bwbooks bwböcker bw-böcker bw.books bw.böcker bw-books bwbooks bwböcker
 bw-böcker bw.books bw.böcker bw-books bwbooks bwböcker bw-böcker bw.books bw.böcker

 

   Startsida      Om mig      Köp på Bokus      Köp på Adlibris   Köp på CDON    Facebook  

Köp böcker direkt här via BW Books egen widget-shop

Recensioner, omdömen och intervjuer

 

Av Lunas Blod - en berättelse från en annan tid


Läsaromdömen

Då boken inte är publicerad så finns det givetvis inga läsaromdömen än.

 

Faktaruta

ISBN: ISBN: 978-91-7819-142-0

Boktyp: Inbunden

Sidantal: 390

Storlek: 152x215 mm

Vikt: 779g

Övrigt: Kartor

Baksida (öppnas i nytt fönster)

 

 

 

Vi kallar ofta civilisationer från förhistorisk tid för primitiva. Kanske de inte ägde de tekniska landvinningar som mänskligheten tillförskansat sig på senare tid. Det betyder inte prompt att människan var primitiv. I grunden var hon samma komplexa skapelse som idag och även de ”primitiva” civilisationerna hade säkert nog så sofistikerade samhällsstrukturer och moralhänsyn. I grunden förstod nog den förhistoriska människan vad som var rätt eller fel – jag tror det ligger i vår natur. Sedan kan givetvis normer och värderingar förändras av påhittade religioner – men så är det ju fortfarande idag. Låt mig citera Lars T. Johansson: ”… än tror människan på spöken och än så ser man offerröken.” Mödrar såg efter sina barn redan då – säkert fäderna också. Att stjäla eller slå ihjäl någon ansågs säkert lika fel som idag och att förgripa sig sexuellt på barn var nog tabu och förenat med stränga straff – kanske döden. Att flickor – och pojkar – ansågs mogna nog att sätta barn till världen i tidigare ålder än idag, är inget konstigt med dåtidens ögon. Medellivslängden var avsevärt kortare och stammen eller byn måste fortleva. Man må betänka att de inte levde under kristna predikanters värderingar som vi gör idag.

Denna roman är en fantasi som utspelar sig i en annan tid hos en grupp människor som var samlare, jägare och nyss blivna odlare. De var bofasta men ägde inte kunskapen att framställa metaller. De höll vissa djur även om kunskapen om ridning på hästar var dem förborgad. Om det funnits sådana civilisationer i Sverige låter jag vara osagt, men eftersom fantasier inte nödvändigtvis måste vara underbyggda av fakta så låter jag ändå historien flaxa fritt på sina vingar av drömmar. Kanske det inte ens är i Sverige – kanske inte ens i dåtid. En avlägsen framtid vet vi ingenting om – inte ett dyft. Allt författaren ber om är ett öppet sinne – lika öppet som fantasins oöverskådliga värld.